Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Gia Định, Cần Giuộc, Ba Tri
Xa quê, rời xứ cũng vì ghét Tây
Đui mù không thể xông pha
Nên dùng ngòi bút “giữ nhà” góp công?