Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - bơi lội tung tăng
Bỏ sắc - giúp bạn đánh răng trắng ngời.
(Là chữ gì?)