Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Người lạ tôi không cắn, cào
Nhưng chẳng ai bước được vào nhà tôi.
(Là cái gì?)