Câu đố về vật dụng:

Gầy gầy da bọc lấy xương
Mùa đông xếp lại, hè thường mở ra
Là cái gì?