Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sinh ra tên gọi đồng bằng
Vựa lúa lớn nhất của miền Bắc ta?