Câu đố về vật dụng:

Đúng là con chó giữ nhà
Không kêu không sủa đó là con chi
Là cái gì?