Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Nước xanh trong vắt một màu
Hồ nằm trên núi, hồ gì hỡi em?