Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Khi xanh, khi trắng, khi hồng 

Không thả dưới nước, cũng bồng bềnh trôi?