Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Biển nào có bác Mặt trời
Bao năm trú ngụ không hề dời chân?