Câu đố về cây:

Gái trinh hóng gió một mình
Không có nhân tình sao lại có con?