Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Thượng nguồn tên gọi Cửu Long
Cửa gì tuy nhỏ nhưng dòng lại to?