Câu đố tỉnh thành:

Thành phố xanh hòa bình
Soi bóng dòng sông đỏ
Lịch sử ngàn năm qua
Bao dấu son còn đó
Đây Ba Đình, Đống Đa
Đây Hồ Gươm, Tháp Bút
Mãi mãi bản hùng ca?