Câu đố về động vật:

Gà gì tên "cẳng", tuổi vừa thiếu niên?