Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Em còn trẻ lắm ai ơi
Thân gái dặm trường buồn nhớ Hàn Sơn?