Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Dũng sĩ chiến dịch Điện Biên
Lấy thân chèn pháo xưng tên anh hùng.
(Là ai?)