Câu đố về vật dụng:

Hai đầu mọc ở hai chân
Muốn cho tròn trịa người cần có tôi
Là cái gì?