Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đường lên đỉnh dốc cheo leo
Đèo gì giàu có rủ theo một nhà?