Câu đố con gì:

Con gì cửa sổ tâm hồn
Khi vui rực nắng, khi buồn mưa rơi?