Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đường lên bát ngát thông reo
Ở đâu Thung lũng Tình yêu sương mờ?