Câu đố về vật dụng:

Có mép, miệng chẳng thấy đâu
Có tim, không phổi, lòng sầu buông xuôi
Là con gì?