Câu đố về thức ăn:

Hạt em đen nhánh ngời ngời
Mang đi nhuộm đỏ, xuân về có em?