Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đuôi thì co quắp vào hông
Có hai cái lưỡi mà không có mồm.
Chẳng thèm ăn cháo ăn cơm
Chỉ lo chia rẽ cho mòn tấm thân.
(Là cái gì?)