Câu đố tổng hợp:

Dưới nước trên lửa
Ở giữa sợi dây
Tối ra đứng đây
Ban ngày trốn triệt
Là gì?