Câu đố về vật dụng:

Có mái mà chẳng có sống
Che mưa che nắng ai chẳng mến yêu
Là mái gì?