Câu đố về các loài động vật:

Trông anh đầu rắn mình rùa
Có con, có mẹ hỏi thời vắng ai?