Câu đố về động vật:

Được vua hổ gọi bằng thầy
Giữ một miếng võ đêm ngày phòng thân
Là con gì?