Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có núi Điện Bà
Có Linh Sơn tự, có Tòa Thánh cao?