Câu đố về hoa:

Góc vườn, trước ngõ, ngoài sân
Xuân về thay áo thắm vàng đón ai?