Câu đố về vật dụng:

Đứng thì toàn chọn chỗ sang
Khoe hương, khoe sắc cô nàng đón ai
Là cái gì?