Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa Chúa Nguyễn vào Nam
Chọn vùng đất ấy mở mang, buổi đầu?