Câu đố về con người và địa danh:

Bến xưa tiễn Bác ân tình
Tìm đường cứu nước dân mình nhớ ơn
Là bến nào?