Câu đố về thực vật và hoa quả:

Mùa đông rét đỏ toàn thân
Gọi tên cùng bạn chuyên cần ngượng thay.
Là củ đem bán đó đây
Món ăn, mâm cỗ khi bày thêm sang.
(Là củ gì?)