Câu đố về thực vật và hoa quả:

Quả mà chẳng gọi quả đâu
Non, già, đều phất phơ râu một chùm.
Giấu trong lớp áo vàng hươm
Hạt đều tăm tắp xếp hàng trước sau.
(Là gì?)