Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì cồm cộm trắng bông?
(Là bánh gì?)