Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
(Là bánh gì?)