Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Dừa xanh bát ngát một màu
Một bên là biển, một giàu trái cây?