Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Công trình, nhà ở có tôi
Phác thảo, họa vẽ, đo ngang, tính dài?