Câu đố về động vật:

Ngày ngủ trong hang tối bưng
Ban đêm thức dậy ra rừng kiếm ăn.
Ai mà định bắt, định săn
Phóng cho một loạt tên gần, tên xa.
(Là con gì?)