Câu đố về thực vật, hoa quả:

Đốt nhiều mà chẳng cháy đâu
Bao nhiêu tóc mọc trên đầu xanh tươi
Bên nhau thành lũy dưới trời
Lớn lên giúp ích cho người bấy lâu.
(Là cây gì?)