Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng
Bắc cầu địa lý nằm ngang giữa trời.
(Là gì?)