Câu đố về các loài động vật:

Không học lội, chẳng học bơi
Trèo sông vượt biển có thua ai nào?