Câu đố về cây:

Cây gì đêm ngủ chiêm bao
Sáng ra thức dậy vẫn chưa tỉnh tuồng?