Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Mở đầu cơ nghiệp nhà Trần
Vua gì được vợ nhường ngôi mà thành?