Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Dòng nào chia nước hai miền
sao gọi Bến, người người không quên?

Đố là sông gì?