Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào đến lúc hiểm nghèo
Hai Bà thất thế, cùng liều với sông?