Câu đố về cây:

Cây xanh còn lá cũng xanh
Năm hết, tết đến chờ mong tiền vào?