Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đi đến chỗ nào, ào ào chỗ ấy 

Tai thì nghe thấy, mắt nhìn thì không?

Đố là gì?