Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Cũng vàng nhưng lại sắc đen
Người ta gọi đấy mỏ than, nơi nào