Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đồng lòng, đồng da, đồng tâm
Ai về Đà Nẵng thăm em, núi gì?