Câu đố về hoa:

Hoa gì sao dạ bồi hồi
Buồn, vui chẳng biết, đứng ngồi chẳng yên?